Get in touch

Phone: 07732 091 662

Email: hugo@osteoeryri.com

Use the form on the right to book an appointment or for more information.

6 Ashdown House, Riverside Business Park, Benarth Road,
Conwy, LL32 8UB
North Wales, United Kingdom

07732 091 662

Snowdonia Osteo is an osteopathic clinic based in Conwy, North Wales, and run by registered osteopath Hugo Matcham. For anything from back pain, neck pain and sciatica to joint pain, RSI and sports injuries, there's always something I'll be able to do to help. Treating causes, not just symptoms.

Ambiwlans Awyr Cymru

Mae £1 o bob triniaeth yn mynd tuag at helpu Ambiwlans Awyr Cymru i ddarparu gwasanaeth awyr brys ar draws y wlad i bobl sy'n wynebu salwch neu anaf sy'n bygwth bywyd.

Ambiwlans Awyr Cymru

Mae £1 o bob triniaeth yn mynd tuag at helpu Ambiwlans Awyr Cymru i ddarparu gwasanaeth awyr brys ar draws y wlad i bobl sy'n wynebu salwch neu anaf sy'n bygwth bywyd.

Mae Anna a minnau wedi treulio llawer o amser yn Eryri dros y blynyddoedd felly pan fu inni benderfynu symud yn ôl i'r ardal roedd hi'n teimlo'n iawn ein bod ni eisiau rhoi rhywbeth yn ôl yn rheolaidd.

WAA Image 3.jpg

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn cyflawni 2,500 cenhadaeth ar draws Cymru bob blwyddyn gan ofalu am yr arfordiroedd, yr ardaloedd gwledig, y trefi, y dinasoedd, y dyffrynnoedd a'r mynyddoedd.

Mae angen £6.5m bob blwyddyn er mwyn sicrhau bod yr hofrenyddion yn parhau i hedfan gyda phob cenhadaeth yn costio £1,500 ar gyfartaledd a, gan fod y sefydliad hwn yn dibynnu'n llwyr ar gefnogaeth gan y cyhoedd, rydw i'n falch o fod mewn partneriaeth gyda nhw.

Caiff £1 o bob triniaeth ei gyfrannu tuag at Ambiwlans Awyr Cymru ond os hoffech chi wneud eich cyfraniad ychwanegol eich hun, cliciwch ar y botwm isod.

WAA Logo 3.jpg
WAA Logo 2.jpg