Get in touch

Phone: 07732 091 662

Email: hugo@osteoeryri.com

Use the form on the right to book an appointment or for more information.

6 Ashdown House, Riverside Business Park, Benarth Road,
Conwy, LL32 8UB
North Wales, United Kingdom

07732 091 662

Snowdonia Osteo is an osteopathic clinic based in Conwy, North Wales, and run by registered osteopath Hugo Matcham. For anything from back pain, neck pain and sciatica to joint pain, RSI and sports injuries, there's always something I'll be able to do to help. Treating causes, not just symptoms.

Costau

Ffioedd apwyntiad i gleifion presennol a chleifion newydd.

Costau

£55

Ymgynghoriad a thriniaeth i gleifion newydd (hyd at awr)

£45

Triniaeth dilynol (30 munud)

AM DDIM

Oes gennych chi dal gwestiynau neu ddim yn siwr os ydy osteopatheg yn addas i chi? Rhowch ganiad imi, anfonwch e-bost ata i neu cysylltwch gyda mi gan ddefnyddio'r ffurflen ar waelod y dudalen 'CYSYLLTU AC ARCHEBU'. Rydw i'n hapus i ateb eich cwestiynau ar-lein neu drefnu amser i gael sgwrs sydyn dros y ffôn.

Screenshot 2018-11-02 at 08.49.29.png