Get in touch

Phone: 07732 091 662

Email: hugo@osteoeryri.com

Use the form on the right to book an appointment or for more information.

6 Ashdown House, Riverside Business Park, Benarth Road,
Conwy, LL32 8UB
North Wales, United Kingdom

07732 091 662

Snowdonia Osteo is an osteopathic clinic based in Conwy, North Wales, and run by registered osteopath Hugo Matcham. For anything from back pain, neck pain and sciatica to joint pain, RSI and sports injuries, there's always something I'll be able to do to help. Treating causes, not just symptoms.

Fy Hanes

Sut bu imi ddechrau arni ym maes osteopatheg, fy mhrofiad fel osteopath, yr hyn wnaeth ddenu mi i Eryri a'm dull gofal iechyd.

Fy hanes

"Mae Hugo wedi gweithio gyda mi yn fy nghlinigau o'r diwrnod bu iddo raddio ac fe alla'i ddweud yn sicr mai ei ddull tuag at arsylwad, asesiad, triniaeth a rheolaeth clinigol ydy un o'r rhai mwyaf trylwyr a chymwys ydw i erioed wedi'i weld. Mae Hugo yn broffesiynol iawn; mae'n du hwnt o wybodus, yn garedig, yn ddiffuant a bydd bob tro'n mynd gam ym mhellach er mwyn ei gleifion. Fyddwn i'n petruso dim cyn ei argymell i unrhyw un."

(Dr. Carl Todd, osteopath Clwb Pêl-droed Chelsea a Chymdeithas Bêl-droed Lloegr).

Rydw i'n raddedig o’r Coleg Osteopatheg (University College of Osteopathy) (ei henw bryd hynny oedd yr Ysgol Osteopatheg Brydeinig) ac rydw i wedi cofrestru gyda'r Cyngor Osteopatheg Cyffredinol. 

Mae gan i radd yn y Gyfraith a bu imi weithio am sawl mlynedd yn y diwydiant ffilm a theledu yn Llundain cyn dod yn osteopath.

Ar ôl imi gymhwyso bu imi weithio i Dr. Carl Todd (osteopath Clwb Pêl-droed Chelsea a Chymdeithas Bêl-droed Lloegr) yn ei glinigau West Country yn trin cleifion o bob cefndir gan gynnwys ffermwyr, crefftwyr, gweithwyr swyddfa ac athletwyr - o rai ifanc i rai lefel elit.

Fel ymarferydd fy nod ydy lliniaru symptomau yn y byr dymor yn ogystal â rhoi ichi ddealltwriaeth o wreiddyn y problemau a'r gallu i reoli eich adferiad a'ch lles eich hun yn yr hir dymor. 

Mae fy mhartner, Anna, yn wreiddiol y Fetws-y-coed ac ar ôl byw a gweithio yn Llundain am sawl blwyddyn bu inni benderfynu symud yn ôl i'r ardal er mwyn byw yn agosach at ein teulu ac er mwyn imi allu sefydlu fy mhractis.

Fel trigolyn ym Mharc Cenedlaethol Eryri mae hi'n teimlo'n iawn imi roi rhywbeth yn ôl yn rheolaidd felly caiff £1 o bob triniaeth ei gyfrannu tuag at Ambiwlans Awyr Cymru er mwyn eu helpu i ddarparu gwasanaeth awyr brys ar draws y wlad i bobl sy'n wynebu salwch neu anaf sy'n bygwth bywyd.