Get in touch

Phone: 07732 091 662

Email: hugo@osteoeryri.com

Use the form on the right to book an appointment or for more information.

6 Ashdown House, Riverside Business Park, Benarth Road,
Conwy, LL32 8UB
North Wales, United Kingdom

07732 091 662

Snowdonia Osteo is an osteopathic clinic based in Conwy, North Wales, and run by registered osteopath Hugo Matcham. For anything from back pain, neck pain and sciatica to joint pain, RSI and sports injuries, there's always something I'll be able to do to help. Treating causes, not just symptoms.

Home

Snowdonia Osteo is an osteopathic clinic based in Conwy, North Wales, and run by registered osteopath Hugo Matcham. From general back pain, uncomplicated mechanical neck pain and sciatica to joint pain, arthritic pain and minor sports injuries, there's very often something that can be done to help. Treating causes, not just symptoms.

OSTEOPATHEG

Popeth sydd arnoch angen ei wybod am osteopatheg, beth mae'n ceisio ei gyflawni, cyflyrau gall elwa ohono, beth i'w ddisgwyl o'ch apwyntiad a sut caiff eich triniaeth ei rheoli.


ACIWBIGO

Popeth y mae angen ichi wybod am aciwbigo a'r math o gyflyrau y mae modd eu trin yn effeithiol yn defnyddio aciwbigo.


FY HANES

Sut bu imi ddechrau arni ym maes osteopatheg, fy mhrofiad fel osteopath, yr hyn wnaeth ddenu mi i Eryri a'm dull gofal iechyd.


COSTAU

Ffioedd apwyntiad i gleifion presennol a chleifion newydd.


LLEOLIAD

Rydw i'n gweithio o Barc Busnes Glan yr Afon yng Nghonwy o ddydd Llun i ddydd Gwener.


CYSYLLTU AC ARCHEBU

Sut i drefnu apwyntiad neu i gysylltu er mwyn cael mwy o wybodaeth.


CWESTIYNAU CYFFREDINOL

Heb gael ateb i'ch cwestiwn? Dyma rai o'r pethau y mae pobl yn eu gofyn amlaf.